Cychwyn gwell i blant a phobl ifanc

Diffiniadau o Ganlyniadau

Cychwyn gwell i blant a phobl ifanc

Mae’r Canlyniad Lefel System hwn yn ymwneud â gwneud Caerdydd a’r Fro yn llefydd gwell i blant a phobl ifanc (a’u teuluoedd) dyfu i fyny a byw, gan gynnwys lles a diogelwch emosiynol, iechyd ac amgylcheddol. Mae’n cynnwys y ‘1000 diwrnod cyntaf’. Y ffocws yw mynd i’r afael â’r rhai sydd fwyaf agored i niwed, y rhai ag anghenion cymhleth, ag anableddau a’r rhai sydd fwyaf mewn perygl. Mae’r nod yn cynnwys lleihau nifer y plant nad ydynt mewn addysg, plant yn y system cyfiawnder troseddol, plant nad ydynt yn byw gyda’u teulu arferol neu atodiadau parhaol.

Skip to content