Mae pobl yn cael ymateb diogel pan fyddant mewn angen brys

Diffiniadau o Ganlyniadau

Mae pobl yn cael ymateb diogel pan fyddant mewn angen brys

Mae’r Canlyniad Lefel System hwn yn ymwneud â bod yn ymatebol i ddinasyddion pan fydd angen cymorth arnynt, gan gynnwys argyfyngau ‘o amgylch y cloc’. Mae’n

cynnwys lleihau oedi i ddarparu cymorth, lleihau amlder digwyddiadau andwyol sy’n gofyn am ymyriadau brys a gwneud penderfyniadau cyflymach – ar yr adeg gywir a’r cyflymder ar gyfer anghenion y dinesydd.

Skip to content