Gwerth Cymdeithasol

Yn y blynyddoedd blaenorol, sefydlodd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro Fforwm Gwerth Cymdeithasol i’r dibenion canlynol: 

  1. Cynyddu canlyniadau cadarnhaol a llesiant pobl leol hyd yr eithaf;
  2. Dylanwadu ar ddarpariaeth gwasanaethau lleol;
  3. Ychwanegu gwerth a ffocws at yr hyn sy’n bwysig i bobl mewn modd sy’n rhagori ar werth ariannol yn unig, er enghraifft drwy:
  • Wella llesiant
  • Adeiladu cymunedau mwy diogel,
  • Cynyddu cyfleoedd i wireddu potensial hyd yr eithaf,
  • Gwella’r amgylchedd ffisegol,
  • Cefnogi economïau lleol.

Os hoffai unrhyw sefydliadau fynegi diddordeb mewn ymuno â’r fforwm, e-bostiwch h[email protected] gyda’r llinell pwnc ‘Fforwm Gwerth Cymdeithasol’.

Caerdydd a Bro Morgannwg: Adroddiad Teirblwydd y Fforwm Gwerth Cymdeithasol

Skip to content