Swyddi Trydydd Sector 

Gweithiwr Prosiect Ieuenctid (Gofalwyr Ifanc)

 • Lleoliad: YMCA, Y Rhath, Caerdydd
 • Dyddiad cau: 19/12/22
 • Oriau: 37½ awr yr wythnos rhwng 9am – 10pm o ddydd Llun i ddydd Sul, (disgwylir hyblygrwydd i ddiwallu anghenion y prosiect a phobl ifanc).
 • Contract: Contract Cyfnod Penodol 4 mis hyd at fis Mawrth 2023 (Yn amodol ar gyllid wedi hynny).
 • Cyflog: Yn dechrau ar £23,74

Amber Project: Gweithiwr Cymorth 

 • Cyflog: £26,812 y flwyddyn (pro-rata) 
 • Contract: Contract Cyfnod Penodol hyd at fis Mawrth 2023. Yn amodol ar barhad y cyllid wedi hynny. 
 • Oriau: 20 awr yr wythnos Bydd angen rhywfaint o waith gyda’r nos. 
 • Dyddiad cau: 22/12/22 

YMCA: Gweithiwr Prosiect (Cydberthnasau Iach) 

 • Cyflog: Yn dechrau ar £23,801 
 • Contract: Contract Cyfnod Penodol hyd at fis Mawrth 2023 
 • Lleoliad: Caerdydd 
 • Oriau: 37.5 awr yr wythnos rhwng 9am – 10pm o ddydd Llun i ddydd Sul, (disgwylir hyblygrwydd i ddiwallu anghenion y prosiect a phobl ifanc). 
 • Dyddiad cau: 19/12/22 

YMCA: Cydlynydd Gwirfoddolwyr Gofalwyr Ifanc 

 • Cyflog: Yn dechrau ar £23,740 
 • Contract: Contract Cyfnod Penodol hyd at fis Mawrth 2023 
 • Lleoliad: Caerdydd 
 • Oriau: 37.5 awr yr wythnos rhwng 9am – 10pm o ddydd Llun i ddydd Sul, (disgwylir hyblygrwydd i ddiwallu anghenion y prosiect a phobl ifanc). 
 • Dyddiad cau: 19/12/22 
Skip to content