Alison Law 

  •   Rheoli prosiectau ar draws y bartneriaeth i alluogi alinio a chomisiynu gwasanaethau ar y cyd, sy’n cynnwys llunio’r farchnad, strategaethau comisiynu rhanbarthol, contractio a sicrhau ansawdd.  
  • Rheolwr rhaglen ar gyfer cronfa Gyfalaf ICF 
Skip to content