Chris Ball 

  • Arwain a datblygu gwelliannau ar draws y bartneriaeth sy’n cynnwys dull newydd o greu a rheoli prosiectau o fewn y bartneriaeth.  
  • Rheolwr Rhaglen prosiectau’r Gronfa Trawsnewid sy’n cynnwys datblygu’r model gofal integredig newydd @Home yn seiliedig ar ardal.  
Skip to content