Jennifer Horton  

  •  Datblygu a choladu canlyniadau mewn prosiectau sydd o fudd i blant a phobl ifanc.  
  • Monitro ariannol mewn prosiectau sydd o fudd i blant a phobl ifanc.  
  • Cymorth swyddfa’r rhaglen i’r Bartneriaeth Dechrau’n Dda.    

  

Skip to content