Paula Ham

Mae fy nghylch gwaith gyda’r Cyngor yn cwmpasu addysg a diwylliant. Fy rôl ar y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yw cyfrannu at nodi materion iechyd a lles mewn perthynas â phlant blynyddoedd cynnar a phlant oed ysgol a gweithio gyda phartneriaid i fynd i’r afael â blaenoriaethau y cytunwyd arnynt. 

Gwerth/budd mwyaf yr RPB: 

Mantais fwyaf y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i mi yw ei fod yn rhoi’r gallu i ni ddylunio a darparu atebion cydgysylltiedig. Mae hyn yn ei gwneud hi’n haws i bobl gael mynediad at y gwasanaethau cywir pan fydd eu hangen arnyn nhw.” 

Skip to content