Derbyniodd Tŷ Gorwelion grant i wneud newidiadau i’r amgylchedd i wella ei wasanaeth i oedolion ag Anhwylder sbectrwm Awtistiaeth (ASA). 

The grant paid for:

  • Gyfleusterau cegin newydd 
  • Peintio ac addurno’r llety 
  • Cyfleusterau toiled newydd
  • Offer ychwanegol 
  • Dodrefn ychwanegol
  • Datblygu ardal yr ardd fel man torri allan diogel.

Ty Gorwelion supports six service users who live Mae Tŷ Gorwelion yn cefnogi chwe defnyddiwr gwasanaeth sy’n byw gyda’u teuluoedd ac yn cyflawni swyddogaeth seibiant hanfodol yn ystod y dydd i ofalwyr, gan wella lles unigolion.

Mae’r gofal a’r cymorth arbenigol o ansawdd uchel a ddarperir gan y gwasanaeth yn helpu pobl i fyw gartref gyda’u teuluoedd cyhyd ag y bo modd. Mae gan y gwasanaeth enw rhagorol ac mae’n darparu gwasanaeth cyson sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau ac sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. 

Skip to content