Siarter Ddrafft ar gyfer Gofalwyr Di-dâl

Nod y Siarter hon yw helpu pobl yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i ddeall p’un a ydyn nhw, neu rywun y maent yn ei adnabod, yn ofalwr di-dâl.

Mae’n cynnwys cyfres o ymrwymiadau gan Gynghorau lleol a’r Bwrdd Iechyd sydd am sicrhau bod gofalwyr di-dâl yn teimlo eu bod yn cael eu cydnabod a’u cefnogi.

Defnyddiwch y blychau isod i edrych ar ddrafft o’r Siarter yn yr iaith rydych chi’n ei defnyddio. Mae’r arolwg hwn bellach ar gau.

Os hoffech ddod i’r lansiad a chlywed mwy am y gwaith hwn, cliciwch yma i roi eich manylion cyswllt

Skip to content