Mae pobl yn cael ymateb diogel pan fyddant mewn angen brys

Diffiniadau o Ganlyniadau

Mae pobl yn cael ymateb diogel pan fyddant mewn angen brys

Mae’r Canlyniad Lefel System hwn yn ymwneud â sicrhau bod adnoddau’r system yn cael eu defnyddio’n effeithlon drwy leihau neu ddileu unrhyw waith diangen, gan gynnwys osgoi mynd â dinasyddion ar hyd llwybrau diangen, dileu achosion ailweithio a dyblygu yn y system, megis camgymeriadau, gwybodaeth a gollwyd, ailadrodd gweithdrefnau a wnaed eisoes gan ddarparwyr eraill, aildderbyniadau y gellir eu hosgoi / dychwelyd ar gyfer yr un gwasanaeth, neu gynnwys dinasyddion mewn prosesau nad yw’n rhoi unrhyw fudd iddynt.

Skip to content