Tîm Dysgu a Datblygu Dementia — Hyfforddwyr newydd Agweddau Positif at Ofal (PAC)  

Hoffai’r tîm Dysgu a Datblygu Dementia eich cyflwyno i’n Hyfforddwyr Agweddau Positif at Ofal (PAC) newydd.  

Nod hyfforddwyr PAC yw: 

  • Helpu eraill i weld gofal o safbwynt y rhai sy’n byw gyda dementia 
  • Cysylltu dysgwyr â theori newid yn yr ymennydd a deall sut y gall pobl sy’n byw gyda dementia gael eu galluogi i fyw’n dda.  
  • Cyflwyno a chysylltu dysgwyr â sgiliau PAC a’u cefnogi i ddeall sut y gall y rhain gefnogi a galluogi gofal sy’n canolbwyntio ar berthynas. 
  • Meithrin y sgiliau i werthfawrogi a galluogi cyfraniad pawb.  

Erbyn hyn mae pum hyfforddwr PAC, dau hyfforddwr PAC ac un ymgynghorydd PAC yn gweithio ledled Caerdydd a Bro Morgannwg i gefnogi’r gwaith dementia ar draws y bartneriaeth.  

Pwy bynnag ydych chi, os ydych am ddeall mwy am fyw gyda dementia, gofalu am rywun sydd â dementia neu ddod yn gyfaill dementia, cysylltwch â’r Tîm Dysgu a Datblygu Dementia ar [email protected]

Skip to content