Wythnos Gweithredu ar Ddementia 2023

Dementia Action Week 2023: Let’s talk about dementia

Do you recognise the signs of dementia?

If you want to know the signs of dementia, or are worried that your symptoms could be signs of dementia, the Alzheimer’s Society has created a useful checklist to help describe your symptoms to a GP or health professional.

Talking about memory problems with a GP can be difficult, but it’s important to make sure you get the right support.

If someone you know is having problems with their memory, talking about it can help them get support. If these problems are affecting their everyday life, you should encourage them to see a GP.

For help and support

Call the Alzheimer’s Society  on 0333 150 3456 or 03300 947 400 (Welsh) for advice and support

Ein Prif Flaenoriaethau

DECHRAU’N DDA
STARTING WELL

Rydym am i bob plentyn yng Nghaerdydd a’r Fro gael y cyfle i ffynnu. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar blant mewn sefyllfaoedd bregus a’r gwasanaethau sy’n eu cefnogi.

HENEIDDIO’N DDA
AGEING WELL

Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall fod i ddod o hyd i help pan fydd pobl ei angen fwyaf. Rydym am sicrhau bod cymorth cymunedol ar gael i helpu pobl i aros mor iach â phosibl fel y gallant barhau i wneud y pethau sydd bwysicaf iddynt. 

BYW’N DDA
LIVING WELL

Fel partneriaeth rydym wedi gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu, eu teuluoedd, gofalwyr a’r trydydd sector a’r sector annibynnol i sicrhau cyfeiriad clir ar gyfer cynllunio a chyflawni gwasanaethau i oedolion ag anableddau dysgu ar draws y rhanbarth dros y pum mlynedd nesaf. 

Skip to content